Gminy i sołectwa

orawa jabUrząd Gminy Jabłonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabłonka Orawska
tel. +48 18 26 111 00
tel. +48 18 26 111 20
tel. +48 18 26 523 35
fax. +48 18 26 524 68
www.jablonka.pl

 
lipnica wielkaUrząd Gminy Lipnica Wielka
Lipnica Wielka 518
34-483 Lipnica Wielka
tel: (+48) 18 26 345 95
fax:(+48) 18 26 345 97
www.lipnicawielka.pl

 
czarny dunajecUrząd Gminy Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec
tel: 18 26 135 40
tel/fax: 18 26 135 30
www.czarny-dunajec.pl

 

raba wyżnaUrząd Gminy Raba Wyżna
34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.:+48 18 269 12 50,
Fax: +48 18 269 12 51,
www.rabawyzna.pl

 

 

 
Sołtys sołectwa Bukowina-Osiedle:
Franciszek Kwak

Sołtys Sołectwa Harkabuz:
Helena Sączek

Sołtys Sołectwa Podsarnie:
Aniela Śmiech

Sołtys Sołectwa Podszkle
Wiktor Ziółko

Sołtys Sołectwa Piekielnik
Władysław Szuba

Sołtys Sołectwa Chyżne
Jan Budziński

Sołtys Sołectwa Jabłonka
Eugeniusz Andrasiak

Sołtys Sołectwa Jabłonka-Bory
Józef Łysiak

Sołtys Sołectwa Lipnica Mala
Leon Łuka

Sołtys Sołectwa Orawka
Józef Kwaśnica

Sołtys Sołectwa Podwilk
Emil Holla

Sołtys Sołectwa Zubrzyca Dolna
Grzegorz Pawlak

Sołtys Sołectwa Zubrzyca Górna
Barbara Mastela

Sołtysi Lipnica Wielka
Sołectwo Murowanica
Franciszek Pindziak

Sołectwo Centrum
Jan Kwak

Sołectwo Skoczyki
Bożena Lichosyt

Sołectwo Przywarówka
Józef Karkoszka

Sołectwo Kiczory
Edward Siepak