Wybory sołtysów w gminie Jabłonka

16 grudnia 2018 r. odbędą się wybory sołtysów w gminie Jabłonka.

Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8:00 – 18:00. Sołtysem zostaje osoba, która uzyska 50% + 1 ważnie oddanych głosów. Gdyby żaden z kandydatów nie uzyskał takiej ilości głosów, przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie, w którym wybór dotyczyć będzie dwóch kandydatów, którzy w pierwszym terminie uzyskali największą ilość głosów. W sołectwach gdzie zarejestrowany został wyłącznie jeden kandydat głosowanie odbywa się poprzez wybór opcji TAK lub NIE.

Kandydaci na sołtysów:

Chyżne
1. Jan Kazimierz Budziński

Jabłonka
1. Janina Andrasiak

Jabłonka-Bory
1. Józef Łysiak
2. Krzysztof Palenik

Lipnica Mała
1. Krzysztof Chmura
2. Małgorzata Dorota Omylak
3. Eugeniusz Smreczak
4. Monika Żurek

Orawka
1. Józef Spytkowski

Podwilk
1. Adrian Piotr Buszta
2. Emil Stefan Holla

Zubrzyca Dolna
1. Mateusz Horniak
2. Grzegorz Emil Pawlak

Zubrzyca Górna
1. Barbara Anna Mastela
2. Elżbieta Zaremba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.