Orawski Przegląd Kolędniczy

9 stycznia 2019 r. w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej odbędzie się przegląd kolędniczy, stanowiący etap eliminacyjny Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu oraz do Przeglądu Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej.

W konkursie mogą wziąć udział grupy kolędnicze z całego terenu Orawy, które prezentują autentyczne formy kolędowania na polskiej wsi. Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych.

Zespoły nie powinny prezentować tzw. „jasełek” stanowiących swoistą formę inscenizacji teatralnych, wychodzących poza tradycyjne formy kolędowania. Zgodnie z tradycją w grupach kolędniczych mogą występować wyłącznie chłopcy i mężczyźni. Dotyczy to również towarzyszących muzyk. Grupy kolędnicze winny występować we właściwych dla danego widowiska kolędniczego strojach i posiadać rekwizyty z tradycyjnych materiałów. Przedstawiany program oraz instrumenty towarzyszące śpiewom winny odzwierciedlać tradycje kolędowania na Orawie. Szczególnie pożądany jest – w zależności od widowiska – śpiew starych, ludowych kolęd i pastorałek. W przypadku, gdy grupie kolędniczej towarzyszy muzyka, winna ona składać się z tradycyjnych instrumentów regionu Orawy.

Więcej szczegółów na stronie lipnicawielka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.