SP nr 1 w Lipnicy Wielkiej świeci przykładem

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej przystąpiła w tym roku do IX edycji konkursu ,,Odblaskowa Szkoła” organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jednym z głównych celów akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

ZOBACZ TAKŻE: Odblaskowa Szkoła

Prowadzone w ostatnich dwóch miesiącach działania objęły swym zasięgiem nie tylko całą społeczność szkolną ale również środowisko lokalne. W ramach konkursu podjęto wiele ciekawych i ważnych inicjatyw promujących bezpieczeństwo: Wszyscy uczniowie wraz z oddziałem przedszkolnym zostali wyposażeni w kamizelki oraz inne elementy odblaskowe. Uczniowie mieli także możliwość wykazania się konkurach plastycznych oraz konkursie wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również aktywnością na innych zajęciach pozalekcyjnych. W szkole odbyło się także kilka ciekawych imprez promujących ideę noszenia – ,,Odblaskowe Ślubowanie pierwszoklasistów”, spotkanie z policjantem (na którym rozdano nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkursach), “Marsz odblasków” w pobliżu szkoły wraz z transparentami, podczas którego uczniowie skandowali i zachęcali do noszenia odblasków. Ponadto na gazetkach szkolnych, transparentach ukazały się liczne publikacje na temat akcji. Promocja bezpieczeństwa została skierowana również do seniorów – uczniowie szkoły w godzinach wieczornych rozdali kilkadziesiąt elementów odblaskowych osobom starszym w pobliżu parafii. Do ciekawych inicjatyw podejmowanych w tym zakresie należały także odblaskowe wycieczki klas I-IV oraz szkolenia prowadzone przez ratownika medycznego.

Dzięki przystąpieniu do tej akcji szkoła miała możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Popularyzacja każdej inicjatywy zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest w dzisiejszych czasach niezwykle ważna.

Szkolnymi koordynatorami akcji były nauczycielki – Anna Mikłusiak i Agnieszka Klozyk.

Tekst i fot.: Szkoła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.