Więcej pieniędzy z budżetu na drogi lokalne

36 mld zł chce wydać rząd na drogi samorządowe w latach 2019-2028. Pieniądze zagwarantuje Fundusz Dróg Samorządowych.

Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, z którego do 2028 r. do gmin zostanie przekazanych 36 mld zł. – Polsce samorządowej potrzebne jest wsparcie – mówił podczas konferencji prasowej Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Jak wyjaśnił, nowością w mechanizmie wsparcia będzie jej wysokość. Liczona zarówno procentowo, jak i nominalnie.

Po pierwsze, maksymalny poziom wsparcia wzrośnie do 80 proc. wartości inwestycji (z zastrzeżeniem, że im bogatsza gmina, tym mniej otrzyma). Po drugie, dotychczas dofinansowanie nie mogło przekroczyć kwoty 5 mln zł. Nowa ustawa podnosi ten limit do 36 mln zł.

– To oznacza, że gminy o niskim dochodzie będą wreszcie mogły realizować marzenia swoich mieszkańców, będą mogły budować, modernizować, poprawiać stan techniczny dróg na swoich obszarach, angażując tylko 20 proc. środków potrzebnych do realizacji inwestycji – podkreślił minister.

 

Innym rządowym planem skierowanym do Polski lokalnej jest program Mosty Dla Regionów, którego celem jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. W programie Mosty dla regionów przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, tj. na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.

Program potrwa do 2025 roku. Na jego realizację rząd przeznaczył około 2,3 miliarda złotych. W programie znalazło się 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd inwestycji, które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Program ma charakter otwarty – swoje propozycje projektów mogą zgłaszać wszystkie samorządy.

Ruszył tez już nabór w programie Czyste Powietrze, w którym można ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Tym samym właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.