Prezydent Ignacy Mościcki na Orawie

17 lipca 1929 r. w ramach podróży przez Podhale, Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki odwiedził Orawę. Była to pierwsza w nowoczesnej historii wizyta Głowy Państwa pod Babią Górą.

Tego dnia prezydent Mościcki odbył bardzo długą podróż, którą rozpoczął w Krakowie, a po przejeździe przez podtatrzańskie miejscowości zakończył w Limanowej. Jak zauważa historyk Robert Kowalski, w tych warunkach pierwszy obywatel RP szczególnie dużo czasu poświęcił Orawie. Mieszkańcom Jabłonki poświęcił więcej czasu niż Nowotarżanom. A zatrzymywał się jeszcze w Podwilku, Orawce i Piekielniku.

Wedle źródeł, do których dotarł Robert Kowalski, Kancelaria Prezydenta zaplanowała jedynie centralne spotkanie głowy państwa w stolicy Podhala, tymczasem sam prezydent zadecydował, że chce się spotkać z mieszkańcami Orawy, dając tym samym odpór narastającej agitacji sił dążących do odłączenia tej ziemi od Rzeczypospolitej.

Wizyta prof. Ignacego Mościckiego na Spiszu i Orawie była wydarzeniem historycznym, ale przede wszystkim aktem politycznym wytrącającym jakiekolwiek argumenty ruchowi “czechofilskiemu”, próbującemu, o czym wcześniej powiedziano, sugerować tymczasowość pozostawania tych obszarów w granicach Polski. Dla wszystkich mieszkańców południowych kresów stało się oczywiste, że wizyta Głowy Państwa potwierdziła żywe zainteresowanie problemami, z jakimi borykają się mieszkańcy. Z tej wizyty płynął też jasny przekaz, iż Polska będzie stała na straży poszanowania praw publicznych mieszkańców i integralności terytorialnej kraju.
Robert Kowalski, “Zjednoczenie wszystkiego co polskie pod jednym sztandarem”. Wizyta Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego na Orawie 17 lipca 1929 r. w świetle najnowszych ustaleń badawczych. – Rocznik Orawski t. 10, Zubrzyca Górna 2015

Najjaśniejszy Panie Prezydencie. Dzisiaj zebrała się ludność Orawy w Jabłonce, aby cię powitać Dostojny Panie. Witamy Cię też nie z ciekawością, jak się witało dostojników obcych nam duchem, lecz z gorącem umiłowaniem i niezmierną radością. Z wielką czcią chylą się pod Twe stopy gorące nasze serca z jednej strony, aby złożyć hołd Majestatowi Rzeczypospolitej reprezentowanemu w Twojej osobie, Dostojny Panie Prezydencie, z drugiej, aby na zawsze wykluczyć wszelkie prawa zaborców do Orawy i zadokumentować przed całym światem jeszcze raz, że Orawa jest nieoddzielną częścią Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i tylko do niej należy.
Fragment z wystąpienia por. Wendelina Dziubka przed prezydentem RP, 17 lipca 1929 r.

 

19 lipca 2011 r. na ścianie budynku Orawskiej Biblioteki Publicznej, czyli przedwojennego Domu Ludowego, w którym gościł Prezydent Ignacy Mościcki odsłonięto tablice upamiętniającą tamto wydarzenie. W uroczystości udział wzięła bratanica prezydenta Mościcka – Grzesiak. Wraz z nią tablice odsłaniała Magdalena Dziubek, która podczas wizyty prezydenta miała 4 lata i witała go jako dziecko.

ZOBACZ TAKŻE: Wizyty prezydentów na Orawie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.