Gimnazjaliści z Podwilka ponad średnią

W egzaminie gimnazjalnym uczniowie z Podwilka byli lepsi niż średnia gminy i powiatu, a czterech przedmiotach wybili się nawet ponad poziom województwa.

Uczniowie klas gimnazjalnych nie pierwszy już raz uzyskują najlepsze w gminie wyniki w teście kończącym podstawowy etap edukacji. Tym razem we wszystkich sprawdzających przedmiotach nauczania ich średnia była lepsza niż u rówieśników z Gminy Jabłonka oraz tylko w j. niemieckim nieco niższa niż w powiecie. W j. polskim, przedmiotach przyrodniczych oraz j. angielskim (podstawowy i rozszerzony – tu nawet znacząco!) gimnazjaliści zdobywali średnio więcej punktów niż uczniowie w całym woj. małopolskim.

Podczas zakończenia roku szkolnego na ręce dyrektor szkoły Aliny Leksander gratulacje dla uczniów, nauczycieli i rodziców składali wójt gminy Antoni Karlak i dyrektor Centrum Usług Wspólnych Maria Staszkiewicz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.