Patronem szkoły w Orawce będzie ks. Jan Szczechowicz

Szkoła Podstawowa w Orawce od września nosić będzie imię ks. Jana Szczechowicza. Postać kapłana, z którym związana jest sława miejscowości, budowniczego kościoła przy którym zorganizowano pierwszą w okolicy katolicką parafię, w której ukojenie znajdowali mieszkańcy Orawy broniący się przed przyjęciem protestantyzmu.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga — Jan mu było na imię – to określenie z Ewangelii św. Jana, odnoszące się do postaci Jana Chrzciciela, doskonale oddaje rolę jaką w dziejach Orawy odegrał ks. Jan Szczechowicz. Kapłan pochodzący w podhalańskiego Ratułowa, proboszcz niedzicki, stronnik rodu Platthych z Czimhowej, którzy pozostając wiernymi religii katolickiej byli przeciwnikami władającego Orawą rodu Thurzonów, chcących przymusić mieszkańców tego regionu do konwersji na luteranizm.

ZOBACZ TAKŻE: Najstarsze przedstawienia drewnianych kościołów w Orawce i Chyżnem

Gdy zarządcy Zamku Orawskiego zajęli świątynię wzniesioną przez katolików w Podwilku, a za wszelkie kontakty z polskim klerem postanowili srodze karać, z ratunkiem dla ludności, w większości katolickiej, przybyłej z ziem polskich, pozbawionej religijnego pocieszenia i przymuszanej do uczestniczenia w obcej liturgii, przybył kapłan z misją wspieraną przez arcybiskupstwo Ostrzyhomskie i cesarską dynastię Habsburgów, zagrożoną przez spiski protestanckiej szlachty.

Około 1650 roku ks. Jan Szczechowicz, mianowany przez prymasa Węgier wicearchidiakonem powszechności katolików orawskich nabył na własność w Orawce trzecią część roli Madoniowej, na której – działając metodą faktów dokonanych – wzniósł kościół przy którym zorganizowana została pierwsza w okolicy katolicka parafia. Orawka od tego momentu stała się źródłem oporu przeciw akcji reformacyjnej. Dwie dekady później, idąc za przykładem odważnego proboszcza, w walkę z przeciwnikami cesarskiego tronu Habsburgów zaangażowali się orawscy sołtysi z Podwilka, Bukowiny-Podszkla i Zubrzycy Górnej, a ostatecznie obóz protestancki poniósł porażkę, wraz z pokonaniem jego osmańskich sojuszników przez króla Jana III Sobieskiego.

ZOBACZ TAKŻE: 300 lat od zakończenia orawskiej rekonkwisty

Nadanie imienia szkole w Orawce oraz wybór postaci ks. Jana Szczechowicza było inicjatywą samych uczniów, którzy całą procedurę przeprowadzili poprzez udział w projekcie “Młodzi w Akcji”. Wśród rodziców rozprowadzili ankietę, a po dyskusji nad wskazanymi przez nich kandydaturami, przeprowadzili wybory, w których decyzja padła na ks. Szczechwicza.

Okazją do pogłębienia wiedzy na temat przyszłego patrona szkoły było spotkanie, podczas którego opowiadał o nim prof. Tadeusz M. Trajdos, historyk Polskiej Akademii Nauk, autor licznych prac poświęconych dziejom Orawy, Orawki i orawczańskiego kościoła.

 

One thought on “Patronem szkoły w Orawce będzie ks. Jan Szczechowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.