O orawskich “Bojownikach Niepodległości” w nowotarskim Ratuszu

To już niemal tradycja. W nowotarskim Ratuszu po raz czwarty spotkali się historycy z Polski, Słowacji i Węgier, by dyskutować o wspólnej historii reprezentowanych państw i narodów. Jak co roku nie zabrakło tematyki poświęconej przeszłości Orawy.

Międzynarodowa Konferencja “Koniec starego porządku początek nowej Europy. 1948-1918-1938-1968 w Europie środkowo-wschodniej”, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Konsul Generalnej Węgier w Krakowie, odbyła się w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu.

Wstępem do obrad było spotkanie z dyskusją nad publikacjami Andrása Horyego, „Martwa placówka”. Wspomnienia i korespondencja posła Królestwa Węgier w Warszawie 1935–1939 oraz Gyula Csics, Węgierska rewolucja 1956. Pamiętnik dwunastolatka. Uczestniczyli w niej dr János Tischler Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Ambasador Ákos Engelmayer (1990-1995), oraz dr Wojciech Frazik Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie.

Uroczystej inauguracji sesji towarzyszył wykład dr hab. Adrienne Körmendy Konsul Generalnej Węgier w Krakowie. W cyklu konferencyjnych wystąpień referat odnoszący się bezpośrednio do historii Orawy wygłosił Łukasz Wiater, który z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Orawy przedstawił sylwetki kilkudziesięciu Orawian odznaczonych Krzyżami i Medalami Niepodległości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele różnych profesji, rolnicy i osoby wykształcone, którzy przed stuleciem wykazali się państwowo twórczą inicjatywą i wolą zjednoczenia ojczystej ziemi z odrodzoną Polską, której wartość postrzegali poprzez swobody osobiste i wolność wyznawania wiary katolickiej. Jednym z najbardziej prestiżowych odznaczeń państwowych, przeznaczonym dla “Bojowników Niepodległości” udekorowano piersi, przedstawicieli wszystkich wsi orawskich w granicach II RP, budzicieli ducha narodowego sprzed I wojny światowej, żołnierzy Kompanii Spisko-Orawskiej i Legii Orawskiej, a także szereg działaczy plebiscytowych.

Przy ukazaniu się pokonferencyjnego wydawnictwa uwagę orawskiego czytelnika powinna zwrócić również postać Stefana Esztela, przedstawionego przez Roberta Kowalskiego jako “Węgier z urodzenia Polak z wyboru – bohater dwóch narodów”. Prawdziwą gratką dla pasjonatów Kresów Południowych był też panel odnoszący się do Śląska Cieszyńskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.