Kwestia słowacka i sprawa orawska

Problematyce mniejszości narodowych mieszkających o okresie międzywojennym na terenie Europy środkowo-wschodniej była poświęcona konferencja naukowa, która odbyła się w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.

W konferencji, która odbyła się w dniach 13-14 kwietnia udział wzięło kilkudziesięciu historyków od Węgier po Łotwę i Ukrainę. W referatach przedstawiono kwestie mniejszości narodowych na przykładach b. Jugosławii i b. Czechosłowacji, Inflant Polskich czyli Łatgalii (jednego z regionów Łotwy), Zaolzia, polskiej części ziem białoruskich czy Wołynia. Problematyka orawska wybrzmiała za sprawą wystąpienia dra Łukasza Lewkowicza w referacie “Obóz piłsudczykowski wobec kwestii słowackiej 1926–1939”.

Dr Lewkowicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie omówił w prezentacji m.in. proces kształtowania się granicy polsko-czechosłowackiej na odcinku słowackim w latach 1918-1924 i 1938-1939, “akcję budzicielską” prowadzoną przez polskich działaczy społecznych i politycznych na pograniczu polsko-słowackim (w tym działalność ks. Ferdynanda Machaya).

Konferencja została zorganizowana przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Uniwersytet Ostrawski i Uniwersytet Wrocławski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.