Na jesieni wybory

Wybory samorządowe będą jednym z najważniejszych wydarzeń społecznych tego roku. Wiemy już że do urn pójdziemy przed 11 listopada. Jak będzie wyglądać głosowanie na Orawie – przypominamy co się zmieni.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec wieloletnich rządów

Wprowadzona zostaje „dwukadencyjność wójta”, czyli ograniczenie prawa wybieralności w wyborach wójta osobom, które w danej gminie zostały uprzednio dwukrotnie wybrane na to stanowisko (zakaz ten będzie stosowany od przyszłych wyborów, zatem jego pełne zastosowanie nastąpi dopiero w 2028 r., kiedy upłyną – obecnie przedłużane do 5 lat – dwie kadencje samorządowe);

Nastąpi zmiana podmiotu dokonującego podziału gminy na stałe obwody głosowania; obecnie jest to rada gminy, a od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie to komisarz wyborczy (podział gminy na obwody na potrzeby tegorocznych wyborów samorządowych dokonywany będzie jeszcze według zasad dotychczasowych); analogiczne zmiany dotyczą podziału jednostki samorządowej na okręgi wyborcze. Oznacza to, że władza w gminie nie będzie już miał możliwości decydowania o kształcie obwodów do głosowania.

Prowadzona będzie transmisja z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych (jeżeli z przyczyn technicznych transmisja będzie niemożliwa, czynności podejmowane przez komisję będą rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących, a następnie udostępniane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej)

W miejsce dotychczasowej jednej komisji obwodowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania i policzenie oddanych głosów, wprowadzone zostały dwie komisje: obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Następuje ustawowe uregulowanie porządkujące status i uprawnienia mężów zaufania oraz wprowadzanych obserwatorów społecznych (dodawany w Kodeksie wyborczym rozdział 11a)

Kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16 listopada 2018 r. W świetle zmian w Kodeksie Wyborczym głosowanie może zostać zarządzone na 21, 28 października lub 4 listopada 2018 r.

Inną zasadniczą zmianą jest przywrócenie w gminach wyborów proporcjonalnych, czyli takich w których głos oddajemy na kandydatów z listy komitetu wyborczego. W toku prac legislacyjnych ustawodawcy zgodzili się na pozostawienie jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach do 20 tys. mieszkańców. W efekcie Orawianie mieszkający w gminach Jabłonka, Lipnica Wielka i Raba Wyżna swoich przedstawicieli do rad gminy wybierać będą w JOW-ach, natomiast ci z gminy Czarny Dunajec będą już mieli możliwość głosowania na listy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.