Czas na zgłoszenia urzędników wyborczych

Trwa nabór na urzędników wyborczych – kandydaci mogą się zgłaszać do właściwych dyrektorów delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Według nowych przepisów kandydat nie może mieszkać ani pracować w gminie, w której chciałby pełnić taką funkcję.

Dyrektorzy poszczególnych delegatur Krajowego Biura Wyborczego rozpoczęli przyjmowanie zgłoszeń od osób, chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Na zgłoszenia kandydaci mają 21 dni od dnia opublikowania, na stronie internetowej właściwej delegatury, informacji o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń.

ZOBACZ TAKŻE: Na jesieni wybory

Zgłoszenia należy składać do delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. Oprócz danych osobowych należy podać: wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Kandydat na urzędnika wyborczego musi być zatrudniony w administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

W gminach do 20 tysięcy mieszkańców urzędników wyborczych będzie dwóch. W gminach do 50 tysięcy mieszkańców – trzech, a w większych gminach dodatkowo po jednym urzędniku na każde 50 tysięcy mieszkańców, ale nie więcej niż siedmiu. W miastach wojewódzkich lub powiatowych dodatkowo powoływany zostanie jeszcze jeden urzędnik wyborczy.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec wieloletnich rządów

Urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, w której pracuje i mieszka. Nie może należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba, skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Do zadań urzędników wyborczych należy m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych. Wynagrodzenie, jakie będzie otrzymywać urzędnik wyborczy, będzie proporcjonalne do czasu realizacji zadań.

Szczegóły można naleźć w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej dostępnej na stronie internetowej www.pkw.gov.pl oraz na stronach delegatur: KBW Nowy Sącz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.