Plany gminy na stulecie niepodległości

Konkursy, imprezy plenerowe i otwarcia gminnych inwestycji wypełniają program obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Urząd z Jabłonki przedstawił swój program uczczenia ogólnopolskiego Jubileuszu.

Proponowany program obchodów:

ZOBACZ TAKŻE: Czas na Pomnik Niepodległości w centrum Orawy

ROK 2018
– 3 maja – XXIX Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie. Inauguracja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Koncert pieśni patriotycznych.
– 24 maja – Gra terenowa: Orawskim szlakiem Ferdynada Machaya, Eugeniusza Sterculi i Aleksandra Matonoga.
– 1 czerwca – Otwarcie boiska sportowego w Zubrzycy Dolnej w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
– Czerwiec: konkurs plastyczny „Co my za jedni”.
– 13 lipca – Otwarcie wystawy plenerowej „Orawa 1918-1920”.
– 4 sierpnia – Orawski Rajd Rowerowy „Szlakiem wielkich Orawian”.
– 1 września – Otwarcie budynku Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
– 1 września – Otwarcie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Orawce w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
– 6 października – Otwarcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwilku w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
– 24-26 października Festiwal Piosenki Religijnej na Orawie Stabat Mater – Pamięci świętego Jana Pawła II.
– 5 listopada – Wieczornica.
– 7 listopada – Gminny Konkurs Wiedzy o Orawie.
– 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.
– 22 listopada – XXXVIII Orawski Konkurs Literacki im. Piotra Borowego.

ZOBACZ TAKŻE: Orawscy twórcy Niepodległej

ROK 2019
– Konkurs plastyczny „Orawianie w Paryżu”.
– Promocja książki dr hab. Jerzego Roszkowskiego: – „Zapomniane Kresy”: Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925.
– 8 listopada – Gminny Konkurs Wiedzy o Orawie: „Moja droga do Polski”.
– 10 listopada – Finał konkursu: „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości”.
– 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.

ROK 2020
– 19 czerwca – Sympozjum naukowe: Orawa w latach 1918-1920.
– 18 lipca „Orawskie Lato”. Uroczyste odsłonięcie tablicy „Orawianie 1918-1920”. Uroczyste zakończenie obchodów.

W składzie komitetu organizacyjnego powołanego przez wójta Antoniego Karlaka znaleźli się: Grażyna Karlak – Przewodnicząca Komitetu, Bolesław Wójcik – Z-ca Przewodniczącej Komitetu, Z-ca Wójta Gminy Jabłonka, Maria Staszkiewicz – Z-ca Przewodniczącej Komitetu, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Robert Kowalczyk – Z-ca Przewodniczącej Komitetu, Dyrektor Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce, Danuta Sarniak – Skarbnik Gminy Jabłonka, Eugeniusz Moniak – Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka, Magdalena Dziubek – senior, działacz społeczny, Andrzej Madeja – senior, działacz społeczny, Maria Łaciak – Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce, Małgorzata Kulawiak – współpraca ze stowarzyszeniami i związkami, Grażyna Wierczek – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, Piotr Pukowski – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych, Katarzyna Karkos – historyk, Andrzej Kwiecień – historyk, Jan Łabuz – historyk, Józef Machaj – Prezes Leśnej Wspólnoty Urbarialnej w Jabłonce, Andrzej Buroń – Prezes Zarządu Gminnego OSP, Jan Kuczkowicz – Komendant Gminny OSP, Przemysław Olenderek – Dyrektor Orawskiego Centrum Zdrowia w Jabłonce, Konsultacje historyczne – dr hab. Jerzy Roszkowski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.