Godzina Łaski – 60 minut na trudne sprawy

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia w 1854 roku papież Piusa IX ogłosił dogmat o Jej Niepokalanym Poczęciu, co oznacza przekonanie, że Matka Jezusa była wyjęta spod powszechnego panowania grzechu pierworodnego.

Wizerunek Niepokalanej Najświętszej Maryi Panny w ołtarzu bocznym kościoła w Orawce
Niepokalane poczęcie Maryi wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi – Joachim i Anna – poczęli swoją córkę, która została przez Boga zachowana od grzechu pierworodnego. Niepokalane poczęcie jest czymś innym od dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa przez Maryję z Ducha Św.
Obraz Niepokalanej MP z pierwszego kościoła w Zubrzycy Górnej
Fotografia z 1930 r.

Dogmat jest to obiektywna prawda wiary zawarta w objawieniu Bożym, którą nauczycielski urząd Kościoła przekazuje w powszechnym nauczaniu zwyczajnym lub uroczystym. Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi katolicy przyjmują oświeceniem wiary. Nie jest ono natomiast uznawane przez prawosławnych czy protestantów.

Niespełna 100 lat od ogłoszenia papieskiego dogmatu, jego prawdziwość znalazła potwierdzenie w objawieniu dającym wierzącym szczególne pole do uzyskania łaski. 8 grudnia 1947 r. Maryja objawiła się włoskiej pielęgniarce Pierinie Gilli. Obiecała wtedy zesłać wielkie łaski dla tych, którzy 8 grudnia między godziną 12 a 13 spędzą czas na modlitwie o nawrócenie grzeszników, a Ją samą będą czcili jako Różę Mistyczną, Matkę Kościoła. W czasie objawienia Maryja powiedziała: “Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia. Pan, mój Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci. Ci, którzy nie mogą przyjść do kościoła, niech modlą się w domu“.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest świętem nakazanym i przypada na dzień 8 grudnia. Polacy na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. są zwolnieni z tego obowiązku, ponieważ nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Mimo to, wiele osób stara się o tradycyjny udział we mszy świętej.

Płaskorzeźba Niepokalanej w wnętrza dawnego kościoła w Chyżnem. Akwarela Viktor Myskovszky 1894 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.