99,99 % poparcia na nowego sołtysa w Jabłonce.

Janina Andrasiak została wybrana nowym sołtysem Jabłonki. Była jedynym kandydatem na tę funkcję.

5 listopada w sołectwie Jabłonka odbyły się wybory uzupełniające na stanowisko sołtysa w związku ze śmiercią dotychczasowego przedstawiciela wsi Eugeniusza Andrasiaka (1938-2017).

W wyborach, do których zgłoszona została tylko jedna kandydatura głosowanie polegało na wyborze opcji TAK/NIE. Oddano 241 głosów ważnych, przy czym zaledwie jeden przeciwny. Wobec powyższego Janina Andrasiak została wybrana na funkcję sołtysa.

Źródło: UG Jabłonka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.