Wybory sołtysa Jabłonki

W listopadzie nastąpi głosowanie, w którym mieszkańcy sołectwa Jabłonka zadecydują kto zostanie nowym sołtysem. Wybory uzupełniające odbywają się w związku z wygaśnięciem mandatu sołtysa Jabłonki, po śmierci pełniącego dotąd tę funkcję Eugeniusza Andrasiaka.

Zgodnie z przedstawionym kalendarzem wyborczym między 2 a 13 października należy zgłaszać pełnomocnikowi wyborczemu (Artur Górka, Sekretarz UG Jabłonka) kandydatów na sołtysa. Następnie między 16 a 20 października kandydaci będą mogli zgłaszać członków sołeckiej komisji wyborczej.

ZOBACZ TAKŻE: Zmarł sołtys Jabłonki

Głosowanie w dniu 5 listpada 2017 r. odbywać się będzie w godz. 8:00-18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce

Prawo udziału w wyborach ma każdy mieszkaniec Sołectwa Jabłonka, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze Sołectwa. Kandydatów na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 10 podpisami popierającymi tego kandydata.

Wykaz dokumentów dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Jabłonka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.