Wielkie inwestycje w Bukowinie i Podszklu

Poprzez inwestycje na drogach powiatowych zmienia się oblicze orawskich wsi Bukowina i Podszkle. W pierwszej zakończyła się już budowa chodnika przy drodze, a w drugiej trwa przebudowa.

W orawskiej Bukowinie przy drodze powiatowej przeprowadzono, rozbudowę jezdni, budowę chodnika, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowę ogrodzeń i schodów technologicznych, montaż barier drogowych i barierochronnych, rozbudowę odwodnienia drogowego oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej. Koszt prac wyniósł 482 862,00 zł brutto.

Tymczasem w sąsiedniej wsi Podszkle trwa przebudowa dróg prowadzących z Harkabuza do Piekielnika i z Podszkla do Podwilka. Inwestycja polega na przebudowie w/w dróg powiatowych, budowie chodników, przebudowie zatok postojowych, przebudowie skrzyżowań, przebudowie zjazdów publicznych, przebudowie zjazdów indywidualnych, przebudowie ogrodzeń, montażu barier drogowych, montażu barier ochronnych, przebudowie odwodnienia drogowego, wycince drzew rosnących bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją inwestycji i pracach rozbiórkowych. Termin realizacji to 30 września, a jej koszt wynosi 4 777 006,47 zł brutto.

Źródło i fot.: PZD Nowy Targ

Bukowina-Osiedle

Podszkle

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.