Turcy na Orawie

Do annałów polsko-tureckiej przyjaźni wpisał się pobyt zespołu tanecznego ze stolicy Turcji w Lipnicy Wielkiej. Folklor przybyszów z Azji Mniejszej wzbudził wielkie zainteresowanie, które towarzyszyło również gościom w poznawaniu orawskiej kultury.

W dniach 22-31 lipiec zespół Orawskie Dzieci z Lipnicy Wielkiej przebywał na 25 Międzynarodowym Festiwalu “Święto Dzieci Gór”. Jednym z założeń festiwalu jest to iż każdy zespół otrzymuje do opieki swego zagranicznego przyjaciela. W ramach tej formuły Lipniczanie gościli u siebie zespół Hacettepe University Children and Youth Folk Dance Group z Turcji.

ZOBACZ TAKŻE: Orawsko-tureckie spotkanie kulturowe

Młodzi Turcy odwiedzili szkołę w Lipnicy Wielkiej i Dom Ludowy, gdzie ich występ spotkał się z dużym zainteresowaniem miejscowych. Później był czas na wymianę upominków, degustację potraw i wycieczkę do skansenu w Zubrzycy Górnej.

Fot. Bronek Kowalczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.