3 maja na przedwojennej Orawie

Msze święte, szkolne akademie, śpiew chórów, sadzenie drzewek i wykłady okolicznościowe – tak na przedwojennej Orawie obchodzono rocznice ustanowienia konstytucji 3 maja i święta Matki Bożej jako Królowej Polski.

Wnet po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, gdy toczyły się jeszcze boje o jej przyszłe granice, a parlament dopiero rozpoczynał prace nad ustawą zasadniczą, dla wszystkich obywateli rzeczą oczywistą była potrzeba podjęcia testamentu państwowości przedrozbiorowej. Uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r. ustanowione zostało święto dla uczczenia Konstytucji 3. maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej ustawy zasadniczej, która miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jeszcze 150 lat wcześniej będącej jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie.

Po II wojnie światowej Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy, a przywrócone ustawą z 6 kwietnia 1990. Przez dekady PRL-u obchodzono je w konspiracji, a niekiedy jako formę demonstracji przeciw komunistycznej dyktaturze z sowieckiego nadania. Od 2007 r. 3 maja jest również świętem narodowym Litwy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.