Setki tysięcy złotych dla Słowaków

Ponad 300 tys. złotych trafi w tym roku z budżetu państwa do Towarzystwa Słowaków w Polsce. To pieniądze o jakich orawskie stowarzyszenia mogą tylko marzyć, podobnie jak Polacy na Słowacji.

Od wielu lat polscy podatnicy wydatnie wspierają organizacje mniejszości narodowych z olbrzymią dysproporcją w stosunku do tego, na co nasi rodacy mogą liczyć za granicą. Tymczasem gdy w grudniu ub. r. pojawiły się zmanipulowane informacje o obniżeniu kwot dotacji, liberalne media wraz ze środowiskami mniejszościowymi i politykami opozycji podniosły w tej materii olbrzymi raban. Ostatecznie okazało się, że wsparcie nawet wzrosło, przy czym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydzieliło 11,1 mln zł, które już rozdzielono na poszczególne organizacje i ponad 5,3 mln na projekty, które wpłyną w ciągu 2017 r.

ZOBACZ TAKŻE: Polski podatnik hojny dla Towarzystwa Słowaków w Polsce

W podziale środków finansowych na 2017 r., przeznaczonych na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, do czego polskie prawo zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, kwotę 309 800 zł przeznaczono dla Towarzystwa Słowaków w Polsce, prowadzącego swoją działalność m.in na Orawie i Spiszu. Na tę sumę składają się środki przeznaczone na działalność bieżąca Towarzystwa i świetlic, wydawanie miesięcznika “Zivot” i Almanachu “Słowacy w Polsce”, działalność zespołów folklorystycznych i orkiestr dętych TSP, XXIV Dni Kultury Słowackiej w Małopolsce, Przegląd Folklorystyczny “Ostatki-Fasiangy” w Krempachach.

Źródło: MSWiA

6 thoughts on “Setki tysięcy złotych dla Słowaków

 • 17 lutego 2017 at 20:27
  Permalink

  Jacy Słowacy???? W dyniach im się poprzewracało.Z jakiej okazji ja mam robić na tych darmozjadów?Won do swoich jak czujecie się Słowakami!

  Reply
 • 14 lutego 2017 at 11:56
  Permalink

  Niech się sami utrzymują!

  Reply
  • 22 lutego 2017 at 18:52
   Permalink

   Pozdrawiam czytelników ponownie,
   Przed rokiem po podobnym artykule redakcji Kuriera Orawskiego napisałem następujący tekst:
   „Czy rzeczywiście Polski podatnik jest hojny dla Towarzystwa Słowaków w Polsce
   Redakcja Kuriera Orawskiego jak zwykle przesadza! Jest to wynik niezrozumienia lub chęci wywołania określonych zachowań, które mają być wyłącznie nieprzychylne w stosunku do mniejszości słowackiej żyjącej na Orawie. Czytelnik może odnieść wrażenie, iż mniejszość słowacka żyjąca w Polsce jest wyłącznie konsumentem środków przekazywanych z budżetu państwa przez „polskiego podatnika”, a sama niczego do niego nie wnosi. Autorzy cytowanego artykułu nie zauważają, iż również Słowacy żyjący w Polsce, tworzący słowacką mniejszość narodową, są płatnikami podatków w Polsce. Jest to zatem „małe”, drobne niedomówienie, które powoduje jednak zasadnicze przekłamania przekazu i intencji szanownej redakcji.
   Według danych ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego w Polsce w 2011 r. w Polsce żyje 3240 osób, które zadeklarowały przynależność do tej społeczności. Przedmiotowe dane dostępne są na następującej stronie: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf
   Przyjmując zatem, iż 3240 osób o słowackich korzeniach otrzymuje miesięcznie najniższe wynagrodzenie, to każda z tych osób na podatek miesięcznie odprowadza zaliczkę w wysokości 220,97 złych, co w skali roku daje kwotę 2.651,64 zł, zaś cała społeczność łącznie, w okresie roku, uiszcza kwotę 8.591.313,60 zł.
   Jest to oczywiście bardzo ułomne wyliczenie, które zakłada, iż wszyscy członkowie słowackiej mniejszości narodowej otrzymują za swą pracę wyłącznie wynagrodzenie minimalne, a tak przecież nie jest.
   Działają też w Polsce słowackie podmioty, a jednym z nich jest przywołane w artykule Towarzystwo Słowaków w Polsce, które również płaci podatki i to nie małe. Przykładowo w 2015 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce zapłaciło łącznie 376 212,65 zł różnego rodzaju podatków i danin. Podobnie było w innych latach, które wymienia w swoim artykule redakcja Kuriera Orawskiego.
   Towarzystwo Słowaków w Polsce działając zgodnie z obowiązującym w RP prawem składa wnioski o granty na działania, które właściwy do spraw mniejszości resort przeznacza na przedmiotowe cele zgodnie z zobowiązaniami ustawowymi Rzeczypospolitej Polskiej. Realizuje również szereg działań, które tworzą wartość dodaną. Przykładem jest remont Domu Słowackiego – Świetlicy w Podwilku Psiarni, gdzie wsparcie ze środków publicznych wyniosło 89.000 zł a koszt prawie 400 000 zł (w ¼ jeszcze nie rozliczony). „
   Po roku redakcja Kuriera Orawskiego wróciła do sprawy i ponownie czytelników wprowadza w błąd. Chciałbym tylko nadmienić, iż Towarzystwo Słowaków w Polsce odprowadziło w 2016 r. blisko 413 tysięcy różnych podatków i danin na rzecz polskich podmiotów uprawnionych (ZUS, US, itp.)…
   Więc nie dość, że się sami utrzymujemy, to jeszcze dopłacamy do wspólnego.
   Ludomir Molitoris

   Reply
   • 23 lutego 2017 at 11:38
    Permalink

    Przytoczoną wypowiedź warto uzupełnić odpowiedzią jaką wówczas uzyskała od jednego z czytelników:

    “(…) argumenty, które przytacza p. Molitoris to kompletne zaprzeczenie logice. Wszyscy obywatele Polski, mają takie same obciążenia podatkowe i wszyscy w taki sam sposób korzystają z tego, co państwo za nie organizuje np. infrastruktura, służba zdrowia, pomoc społeczna itp. Przecież i członkowie słowackiej mniejszości z tego korzystają. Tak samo Towarzystwo też nie robi łaski płacąc podatki od uzyskanych przychodów. To może jeszcze trzeba wam podziękować, że za prąd, telefon i wodę płacicie? To jest właśnie brak szacunku dla Polski!!!”

    Cała dyskusja o której mowa dostępna jest pod linkiem:
    http://www.kurierorawski.pl/2016/02/polski-podatnik-hojny-dla-towarzystwa.html

    Reply
    • 25 lutego 2017 at 12:57
     Permalink

     Widzę, że redakcja Kuriera Orawskiego nie odpuszcza. Zazdrość, tchnąca wręcz szowinizmem, pożera tę redakcję. W przytoczonej przez redakcję wypowiedzi mojego adwersarza brak jest kompletnie zrozumienia tematu. W zeszłorocznej wypowiedzi wskazałem, że TSP s członkowie słowackiej mniejszości narodowej żyjącej w Polsce nie tylko otrzymują część podatków, lecz również wpłacają podatki, a wszystko dzieje się zgodnie z obowiązującymi przepisami. W epoce 500+, kiedy każdy rolnik dostaje jakąś dotację, mój zazdrosny adwersarz nie rozumie, iż aby dotację otrzymać, należy spełnić pewne przepisy ustawowe.
     Informuję go nadto, że wspieranie spieranie kultury jest zadaniem własnym gminy i Gmina Jabłonka otrzymuje na to pieniądze pochodzące z podatków i nie musi się o nie prosić. Gmina Jabłonka finansuje zatem Orawskie Centrum Kultury, Bibliotekę publiczną w Jabłonce, Dom Kultury w Zubrzycy Dolnej, a kiedyś również Dom Kultury w Orawce, który z niezrozumiałych dla mnie powodów zburzyła. Są to duże pieniądze. Nie musi się o nie prosić składając wnioski o dotację w ramach różnych programów ogłaszanych przez administrację publiczną, a dostaje je automatycznie, według odpowiedniego wskaźnika. Towarzystwo Słowaków w Polsce natomiast uzyskuje wsparcie po złożeniu odpowiedniego projektu, jeśli spełni stawiane wymogi i jeśli zatwierdzi to odpowiednia komisja do oceny wniosków. Wyłącznie takie środki TSP może otrzymać. W programach organizowanych przez administrację publiczną może uczestniczyć każdy…, trzeba tylko chcieć. W Polsce jest bardzo wiele programów, w których można uczestniczyć.

     Reply
     • 1 marca 2017 at 10:53
      Permalink

      Nie zamierzamy odpowiadać na Pana prowokacyjne określenia. Jeśli liczby przytoczone ze stron ministerstwa są dla kogoś niewygodne, to trudno – my wypełniamy swoją misję niezależnie od tego, że ktoś chciałby pewne rzeczy przemilczeć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.