Fundusze unijne do wykorzystania

Ponad 7 mln. zł będzie do zagospodarowania do 2020 r. poprzez Lokalną Grupę Działania. W kwietniu uruchomione zostaną nabory przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, zwane Lokalną Grupą Działania (LGD) działa na obszarze gmin Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka. W latach 2016-2022 LGD będzie realizować Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Środki, jakie samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Stowarzyszeniu na realizację LSR to ponad 7 mln zł.

W ramach realizacji LSR można ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie i rozwój firm, infrastrukturę niekomercyjną oraz realizację ciekawych przedsięwzięć. Każdy złożony projekt przejdzie ocenę według kryteriów wyboru operacji (dostępne na stronie przyjaznadolinaraby.info) . Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do grupy defaworyzowane tj.: niepełnosprawni, młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia, starsi ludzie (po 65 roku życia) , młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia). Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Projekty Grantowe : dofinansowanie na realizację ciekawych przedsięwzięć w formie grantów, z których mogą skorzystać min. osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Wartość zadania służącego osiągnięciu celu projektu granatowego nie może być wyższa niż 50 tyś. zł. oraz niższa niż 5 tyś. zł. Wsparcie będzie wypłacane w formie refundacji, czyli po zrealizowaniu całości projektu. Okres trwałości projektu inwestycyjnego: 5 lat. Intensywności wsparcia:100% dofinansowania.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia.

Źródło: SPDRiCO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.