Duże manewry w małej wiosce

Podczas prac przy ścince drewna oraz budowie przekaźnika radiowo-telefonicznego w Bukowinie-Osiedle doszło do zaprószenia ognia, a przy próbach jego stłumienia jeden z drwali został przygnieciony przez drzewo – to tylko scenariusz ćwiczeń jakie 30 października odbyły się orawskiej wiosce, z udziałem strażaków z Gminy Raba Wyżna.

Założeniem manewrów była koordynacja działań Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Raba Wyżna i Spytkowice, organizacja działań ratowniczo- gaśniczych podczas pożarów na terenach otwartych, organizacja zaopatrzenia wodnego na terenach górskich, praca strażaków w aparatach ochrony układu oddechowego, sprawdzenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Merytorycznego podsumowania manewrów dokonali Komendant Gminny OSP oraz Dowódca zmiany JRG Rabka. Na zakończenie odbyło się poświęcenie placu manewrowego przed remizą OSP Bukowina-Osiedle, z udziałem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Posła na Sejm Edwarda Siarki.

Fot. UG Raba Wyżna, FB/E. Siarka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.