Podwilk czci Matkę Bożą Anielską

2 sierpnia – uroczystość Matki Bożej Anielskiej to dzień wspólnego świętowania w sąsiadujących ze sobą Podwilku i Spytkowicach. Co ciekawe odpusty te wywodzą się z oddolnego zaangażowania wiernych w ruchu tercjarzy.

Tercjarze, z łaciny tertius – trzeci, w domyśle ordo – zakon, to członkowie stowarzyszeń religijnych bazujących na duchowości zakonów ścisłych. Trzecie zakony, zwane obecnie świeckimi, istnieją obok pierwszego męskiego i drugiego żeńskiego.

W okresie międzywojennym III Zakon Świętego Franciszka istniał w Jabłonce, Orawce i Podwilku. Jednak właśnie w tej ostatniej miejscowości wpłynął na ustanowienie ogólnoparafialnego odpustu.

Ponad przeciętne okazywanie religijności przez osoby będące członkami III zakonu, prowadziło do wejścia w użycie określenia tercjarka (lub niepoprawnie tercjanka), jako synonimu dewotki. W samym Podwilku, odpust na 2 sierpnia był początkowo obchodzony jedynie przez krąg tercjarzy. Pozostali niechętnie w nim uczestniczyli. Jednak z czasem rzeczywisty wymiar uroczystości wziął górę nad uprzedzeniami.

Pamiątką po tercjarskiej przeszłości jest obraz, który wstawiany jest do głównego ołtarza podwilczańskiego kościoła w dniach, lub okresach kiedy Kościół w sposób szczególny czci Matkę Bożą. Przedstawia scenę objawienia się klęczącemu św. Franciszkowi Maryi z Jezusem.

Obraz ufundowany przez Franciszka Knechtę, stryjecznego dziadka
Józefa Knechty (obecny kościelny w Podwilku, stolarz artystyczny).
Objawienie to, było rzeczywistym wydarzeniem w życiu św. Franciszka. Jezus i Maryja obiecali mu, że kto nawiedzi odbudowaną przez niego kapliczkę Porcjunkuli p. w. Matki Bożej Anielskiej od I nieszporów czyli zachodu słońca 1 sierpnia do II nieszporów czyli zachodu słońca 2 sierpnia (Uroczystość Matki Bożej Anielskiej), ten dostąpi łaski odpuszczenia win za wszystkie swoje grzechy, ale musi się z nich szczerze wcześniej wyspowiadać. Ze względu na to że warunek ten był trudnym do spełnienia dla wiernych z odległych stron świata, Kościół zatwierdził, że odpustu mogą dostąpić wszyscy bracia i siostry należący do któregoś z trzech zakonów franciszkańskich, którzy od zachodu słońca 1 sierpnia do zachodu słońca 2 sierpnia nawiedzą dowolny kościół franciszkański przy którym pełnią posługę duchową zakonnicy franciszkańscy. W 1967 r. papież Paweł VI rozciągnął przywilej uzyskania odpustu na cały Kościół.O kultywowaniu franciszkańskiej religijności w międzywojennym Podwilku świadczy fragment fotografii z 1930 r. na której we wnętrzu kościoła uchwycony został feretron przedstawiający św. Franciszka obejmującego ukrzyżowanego Jezusa.

Ł.W.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.