Duma najstarszej orawskiej osady

Twardoszyn, jako najstarsza osada Orawy przez lata stanowił centrum regionu. Dumą dzisiejszego miasta powiatowego na Słowacji i najcenniejszym jego zabytkiem jest drewniany gotycki kościółek z II połowy XV w. pw. Wszystkich Świętych.

Pierwsze pisemna wzmianka odnosząca się do Twardoszyna pochodzi z 1265 r. Przywilejem z 15 lipca 1369 król Ludwik I Andegaweński nadał mu prawa miejskie, a miasteczko stało się ośrodkiem rzemiosła. Gotycka świątynia pochodzi z czasów jego świetności. Z dawnego, również gotyckiego ołtarza zachowała się część z malowidłem świętych Piotra i Jana Chrzciciela. Środkową część ołtarza tworzył pierwotnie obraz Opłakiwanie Chrystusa z XV wieku, który został w roku 1919 przewieziony do muzeum w Budapeszcie. Po zakończeniu w połowie XVII w.

Na uwagę zasługują gotyckie malowidła na sklepieniu, obrazy apostołów, późnorenesansowa ambona z 1654 r. (podobną można zobaczyć w kościele w Orawce) i pochodzący z podobnego okresu obraz świętego Jerzego walczącego ze smokiem. Nad przestrzenią wnętrza świątyni dominuje obecnie barokowy ołtarz Wszystkich Świętych z końca XVIII w.

Świątynię, którą na miejskim wzgórzu okala cmentarz można zwiedzać w sezonie turystycznym od czerwca do września. W roku 2016 to okres 7.06 – 15.09 w godzinach 10:00-16:00, wstęp 1€.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.