Rajd Turystyczny im. Piotra Borowego 2015

Gmina Lipnica Wielka po raz XII zaprasza na Rajd Turystyczny im. Piotra Borowego, ścieżkami i szklakami Babiej Góry.
Rajd odbędzie się między 7, a 18 września, dokładny termin będzie podany uczestnikom telefonicznie, w zależności od pogody.
Celem imprezy jest kultywowanie pamięci o “Apostole Orawy” Piotrze Borowym, poznanie piękna przyrodniczego i krajoznawczego Babiej Góry i okolic, a także propagowanie aktywności ruchowej poprzez turystykę wśród społeczności lokalnej.
Jednodniowe trasy rajdu będą przebiegały przez pasmo Babiej Góry według załączonego wykazu. W rajdzie wezmą udział drużyny zgłoszone przez poszczególne szkoły lub osoby.
Meta i zakończenie rajdu odbędzie się na polanie Na Równi przy Gajówce w Orawskiej Półgórze, gdzie uczestnicy będą mogli zwiedzić Muzuem Hviezdoslava.
Szczegóły dostępne na stronie: www.lipnicawielka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.