Orawa w orbicie stosunków polsko-węgiersko-słowackich

W dniach 9-10 marca 2015 r. w Bursie Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego odbędzie się Międzynarodowe seminarium naukowe Stosunki polsko-węgiersko-słowackie na przestrzeni wieków. Podczas dwudniowych obrad spodziewać się można wielu odwołań do dziejów Orawy. 

W panelu inauguracyjnym wystąpią dr hab. Jerzy M. Roszkowski z Muzeum Tatrzańskiego, prof. Mariusz Wołos z Uniwersytetu Pedagogicznego, dr Martin Garek z Uniwersytetu Trnawskiego i dr Łukasz Lewkowicz z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Luublinie.Jeszcze pierwszego dnia zaprezentują się badacze, zajmujący się orbitą stosunków polsko-węgiersko-słowackich od średniowiecza, poprzez epokę nowożytną aż po czasy najnowsze do I wojny światowej.

Drugi dzień w całości będzie poświęcony pierwszej połowie XX w. Referenci pochylą się nad wzajemnymi stosunkami państw od początku kształtowania się nowych granic po upadku monarchii austro-węgierskiej, poprzez dwudziestolecie międzywojenne, po wybuch i lata II wojny światowej.

Właśnie w drugim dniu spodziewać się można szczególnie dużo odwołań do tematyki orawskiej. Bezpośrednio zapowiadają to trzy wystąpienia: Bronisława Chowańca-Lejczyka (Wpływ Krakowa na kulturę baroku określony na wybranych przykładach duchowieństwa Spisza i Orawy), Łukasza Wiatera (Recepcja stosunków polsko-węgiersko-słowackich w okresie kształtowania się ładu wersalskiego w publicystyce ks. Ferdynanda Machaya – Straszego) i Przemysława Lisowskiego (Zajęcie Spiszu i Orawy przez Wojska Polskie w 1938 r. w świetle ówczesnej prasy) – to jednak z pewnością nie wszystko. Pasjonująco zapowiadają się wystąpienia i dyskusje z historykami skupionymi wokół nowotarskiego PTH, oraz badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Organizatorzy, którymi są Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu, Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela UP w Krakowie, Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego w Nowym Targu, chcą zainspirować do wymiany poglądów oraz zwiększyć zainteresowanie historią pogranicza i stosunków międzynarodowych wśród młodych badaczy, doktorantów i studentów, jak również społeczności lokalnej.

Patronat honorowy nad imprezą objęli dr hab. Adrienne Körmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie oraz Ivan Škorupa Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie.

 

One thought on “Orawa w orbicie stosunków polsko-węgiersko-słowackich

  • 21 lutego 2015 at 16:57
    Permalink

    Wszystkich zainteresowanych postacią księdza Szczechowicza, budowniczego kościoła w Orawce zachęcamy do wysłuchania referatu pana Chowańca Lejczyka w poniedziałek 9.03.2015 o godz. 13.20. Wstęp wolny.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.