Marysia Burtanka – orawska osobowość warta przypomnienia

Maria Burtan. Fot.: orawscytworcy.pl
W Jabłonce nazywano ją Marysią Burtanką – znała bogaty repertuar pieśni i melodii orawskich. Udzielała się w Kole Gospodyń Wiejskich, prowadziła regionalny zespół pieśni i tańca oraz zajmowała się cepelią.

Maria z domu Pilch (1907-1969) była córką Weroniki i Andrzeja Pilcha z Jabłonki. Wraz z młodszym bratem Andrzejem w 1947 r. założyła zespół regionalny “Orawa”. Przez całe życie związana z Orawą. Jako młoda dziewczyna należała do lipnickiego zespołu folklorystycznego Emila Miki, gdzie tańczyła, występowała w stroju orawskim oraz śpiewała – również partie solowe. Szukając zajęcia zarobkowego skierowała się do Czarnego Dunajca, tam pracowała w rodzinie wdowca Kaziemierza Burtana, który był radcą prawnym. Po kilku latach oboje zbliżyli się do siebie. Maria wkrótce została jego drugą żoną. Wychowywała gromadkę dzieci męża z poprzedniego małżeństwa. Kiedy te usamodzielniły się, małżonkowie zamieszkali w Jabłonce. Tu urodził się ich wspólny syn Edward.

Kiedy nowotarski zarząd powiatowy “Cepelii” zorganizował w Jabłonce Spółdzielnię Tkactwa Artystycznego podjęła tam pracę dochodząc do stanowiska kierownika działu. Dużo starszy od niej Mąż zmarł w latach pięćdziesiątych. Syn Edward Skończył Technikum Pożarnicze w Krakowie. Na służbę skierowany został do Wałcza na Pomorzu Zachodnim. Tam założył rodzinę, miał dwie córki. Często odwiedzał Orawę zmarł w połowie 2010 r. pochowany w Wałczu. Z wiedzy Marii Burtan często korzystał Andrzej Haniaczyk.

Informacje z relacji p. Jadwigi Pilch

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.