Zmarł Marian Lorencowicz. Jeden z ostatnich przedwojennych Orawian.

17 maja w wieku 92 lat zmarł Marian Lorencowicz, wywodzący się z patriotycznej spiskiej rodziny, której życie związało się z Podwilkiem na Orawie. Jego śmierć w sposób symboliczny zamyka pewną historyczną klamrę. Odchodzi jeden z ostatnich Orawian, który brał udział w urządzaniu II Rzeczypospolitej.


Marian Lorencowicz urodził się 27 lipca 1921 roku w Nowym Targu. 
Wychował się w Podwilku w patriotycznej rodzinie pochodzącej ze Spisza.
Jego ojciec Wojciech Lorencowicz był weteranem I wojny światowej,
następnie w dwudziestoleciu międzywojennym pełnił funkcję nauczyciela i
organisty w Podwilku. Był zastepcą prezesa Kasy Stefczyka w Podwilku.
Matka Olga była animatorką życia społecznego, założyła jedno z
pierwszych w regionie Koło Gospodyń Wiejskich, działała również w strukturach powiatowych zrzeszenia. Podobnie jak mąż udzielała się w prowadzeniu Kasy Stefczyka.

Rodzina Lorencowiczów na przykościelnym placu w Podwilku w towarzystwie Ks. Jana Góralika i Ks. Henryka Hubnera.
Marian Lorencowicz trzeci od prawej. Zdjęcie ze zbiorów rodziny Lorencowiczów.
Oznajmienie wydrukowane w Gazecie Podhalańskiej
1939/nr 25 Podpisane przez Mariana Lorencowicza
Marian Lorencowicz był swego czasu jedynym młodzieńcem we wsi z wyższym wykształceniem. Podczas studiów był Prezesem Koła Młodzieży Spisko-Orawskiej im.
Halczyna i Borowego w Warszawie. Zaś w późniejszych latach m.in. dzięki
jego wsparciu w Liceum Pedagogicznym w Zakopanym założono Związek
Młodzieży Spisko – Orawskiej.
Poślubił Małgorzatę Diveky ostatnią dziedziczkę dworu wzniesionego przez węgierską rodzinę szlachecką w Podwilku.

W 1951 r. Ukończył studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. w 1964 r. uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych

Wydziału Rolniczego WSR w Lublinie. Był specjalistą w zakresie ekonomiki rolnictwa. Kierował Zakładem Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych (1970-1986) oraz Zakładem Organizacji Gospodarstw (1986-1991). Był Zastępcą Dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Wydziału Rolniczego (1975-1980). Zasiadał w Komitecie Ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (1969-1987), był Przewodniczącym Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (1971-1976). 

Grób Wojciecha Lorencowicza na jednym z cmentarzy
parafialnych w Podwilku.

Był autorem 5 skryptów i 135 publikacji naukowych. Wypromował 124 prac magisterskich i 6 przewodów doktorskich.

Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma Złotymi Odznakami Towarzystw Naukowych.

21 maja w intencji zmarłego została odprawiona Msza św. pogrzebowa w Kościele Garnizonowym w Lublinie, przy Parafii Cywilno-Wojskowej

pw. Niepokalanego Poczęcia. Pogrzeb odbędzie się 24 maja 2014 roku (sobota) w Podwilku na Orawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.